Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą Tootiny Shop jest firma Babycenter sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Trzebiatowska 16, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7792157748, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044488

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu na tej stronie, w szczególności określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym, zasady przyjmowania zwrotów jak również reklamacji.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonowania sklepu internetowego należy posiadać

- komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet

- zainstalowaną przeglądarkę Internetowej

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem tej strony wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies jest zawarte w dokumencie Polityce prywatności cookies.

§ 2 Rejestracja i logowanie

Aby złożyć zamówienie, nie trzeba zarejestrować się na stronie sklepu. Jednak, aby w pełni korzystać z funkcjonalności sklepu należy dokonać rejestracji. Rejestracja jest nieodpłatna.

Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawidłowego adresu email konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu.

Po przejściu pomyślnie procesu rejestracji zostanie wysłany na podany wcześniej adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.

Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np: imię "rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

Jeśli użytkownik dokona zakupu produktów, których nie odbierze bez podania przyczyny, jego konto zostanie wyłączone.

§ 3 Składanie zamówień

Zamawiający może dokonać zakupu towaru znajdującego się w sklepie poprzez złożenia zamówienia. Zamawiający dokonując zakupu oświadcza, że

-  zapoznał się z niniejszym Regulaminem i został przez niego zaakceptowany. Brak akceptacji przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z nabycia towaru za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu  jest konieczne w celu złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia. Towar może zostać dostarczony na wskazany adres w zamówieniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym serwisie możliwe jest wybranie wysyłki poprzez Pocztę Polską lub Kurierem.

§ 4 Ceny towarów

Ceny towarów są podawane w sposób widoczny przez co kupno produktów po innej cenie jest nie możliwe. Ceną wiążącą i ostateczną ceną kupna jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia.

Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj zawierają podatek od towarów i usług.

Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszt transportu opisany w osobnym dokumencie zapisany jako Koszty Transportu.

§ 5 Sposób zapłaty oraz opłaty za zamówiony towar

Klient za zamówiony towar może wybrać następujące sposoby płatności:

- przelewem tradycyjnym (przedpłata)

- karta płatniczą lub szybkim przelewem bankowym (przedpłata)

- gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem u Kuriera)

Nie można łączyć różnych sposobów płatności.

Zamawiający, który wybrał sposób zapłaty w formie przedpłaty powinien uregulować należność zaraz po otrzymaniu wiadomości droga mailową ze sklepu z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciu jej do realizacji.

W przypadku wybrania płatności za pobraniem Zamawiający uiszcza opłatę bezpośrednio u Kuriera.

Potwierdzeniem dokonania zakupu, wysyłany wraz z towarem, jest paragon sprzedaży lub Faktura VAT sprzedaży. Zmawiający może wybrać odpowiednią dla siebie opcję podczas składania zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

Zamawiane towary poprzez nasz sklep internetowy dostarczany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

- firmy Kurierskiej DHL

- Poczty Polskiej

Towary zamówione za pośrednictwem naszego sklepu są dostarczane w dni robocze na adres wskazany w zamówieniu.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru są wyszczególnione w każdym zamówieniu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek. Na zamawiającym spoczywa koszt dotyczący zwrotu towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować droga mailową na adres shop@tootiny.com.pl bądź pod numerem telefonu 61 - 8 499 261 o swojej decyzji. W tym celu niezbędne jest również przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanej na w/w adres mailowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracane są koszty dotyczące zakupionego towaru, natomiast nie zwracamy kosztów poniesionych na dostawę zamówienia.

Nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania zakupionych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją.

§ 8 Procedury reklamacyjne

Nasz sklep zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad fizycznych i prawnych.

Aby reklamacja była rozpatrzona należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres mailowy shop@tootiny.com.pl zawierające:

-  imię i nazwisko zamawiającego

- adres do korespondencji

- numer dowodu zakupu wraz z datą (najlepiej należy przesłać scan dowodu)

- przedmiot reklamacji,

- dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku braku towaru Zamawiający otrzymuje zwrot za zakupiony towar.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

-  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214)

- zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Witryna stworzona na platformie